2021 оны 01-р сарын 17, Ням гариг
Хэвлэх

Зорилго, алсын хараа

Дэвшилтэт техник, технологид суурилсан нийтийн  аж ахуйн үйлчилгээг  хэрэглэгч бүрт шуурхай хүргэдэг манлайлагч байгууллага болно.

Эрхэм зорилго:

Налайх хотын хэрэглэгчдийг унд, ахуйн стандартад тохирсон усаар тасралтгүй хангаж, экологийн тэнцвэрийг хадгалах шалгуурт тохирсон цэвэршүүлсэн усыг байгальд нийлүүлэх, орон сууцны үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хүргэж ажиллах болно.