2021 оны 01-р сарын 17, Ням гариг
Хэвлэх

Бүтэц, зохион байгуулалт

Нийт 150 ажилтантай. Үүнээс:

Үндсэн ажилтан 132 хүн

Улирлын чанартай ажилтан 18