2021 оны 01-р сарын 17, Ням гариг

Санал асуулга

1) 1. УНДНЫ УСНЫ ЧАНАР, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААР ХЭР СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙДАГ ВЭ?

15 (60%)
8 (32%)
2 (8%)
Санал өгөх

2) 2. МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ДУУДЛАГА ХЭР ХУРДАН, ШУУРХАЙ , ЧАНАРТАЙ ХИЙГДДЭГ ВЭ?

26 (29%)
38 (43%)
23 (26%)
Санал өгөх

3) 3. МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЧДЫН ЗАН ХАРИЛЦАА, ЁС СУРТАХУУНЫ ТАЛААР

76 (55%)
61 (44%)
1 (0%)
Санал өгөх

4) 4. МАНАЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛ ДЭЭР ХЭР СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙДАГ ВЭ?

12 (48%)
7 (28%)
6 (24%)
Санал өгөх