2021 оны 01-р сарын 17, Ням гариг

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ЖАГСААЛТ

Хэвлэх2020 оны 03-р сарын 10, Нийт үзсэн : 124

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ЖАГСААЛТ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БОЛОН ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ЖАГСААЛТ

 

 

Хууль тогтоомжийн нэр

Линк

1

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/531?lawid=531

2

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/294?lawid=294

3

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/551?lawid=551

4

Эрүүл ахуйн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/11635?lawid=11635

5

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай

https://www.legalinfo.mn/law/details/463?lawid=463

 

 

---- о О о ---