2021 оны 01-р сарын 17, Ням гариг
Хэвлэх

Байгууллагаас үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт

ГЭРЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨМЖ

Техникийн нөхцөл авах , цэвэр, бохир усны шугаманд

холбогдох талаар хэрэглэгчдэд өгөх зөвлөмж